Ulike typer opphold på sykehjem

Sykehjem er et tilbud til personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. 

 

Les mer om opphold på sykehjem

 

Søk sykehjemsplass

KontaktInfo

Merethe Osnes
Enhetsleder
E-post
Mobil 918 23 800
Ronny Fredriksen
Avdelingsleder Alsvågheimen
E-post
Mobil 481 85 159