Myreheimen

Myreheimen har sammen med hjemmetjenesten som målsetting at brukerne skal ha mulighet til å bo i sitt nærmiljø lengst mulig.

Myreheimen skal gi brukerne mulighet til varig bomiljø, gjenopptrening, korttidsopphold / avlastning og pleie ved alvorlig sykdom.

Myreheimen skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorgen, hvor man sammen med hjemmetjenesten er villig til å gå nye veier for å få tilbud tilpasset brukerens behov.

 Målsetting: Trivsel – Trygghet – Tillit – Toleranse

Myreheimen ligger like ved helsesenteret på Myre. Vi har plass til 26 beboere, blant annet 6 plasser er korttidsplasser og avlastningsplasser.

Alle er på enkeltrom med dusj / toalett. Det er TV og  bredbåndstilknytning på alle rom.

Vi har avd. Naustet, som er en egen avdeling for beboere med behov for tettere oppfølging. Samt har vi ØHD og palliativt rom.

Myreheimen har egen Sansehage som alle beboerne kan benytte.

Vi kan gi tilbud om ergoterapi, fysioterapi,tannhelsetjeneste og legetjeneste.

 I tillegg har vi eget fot- og hårpleierom.

Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri.

Vi har samarbeid med kirka og flere frivillige organisasjoner.

 

 

 

 

KontaktInfo

Merethe Osnes
Enhetsleder
E-post
Mobil 918 23 800
Marianne Hoaas
Avdelingsleder
E-post
Mobil 990 06 233
Heidi Nikolaisen
Fagansvarlig Vest
E-post
Mobil 906 43 856

Kartpunkt