Lyngveien dagsenter

Lyngveien dagsenter gir et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med aldersdemens og nedsatt funksjonsnivå.

Lyngveien dagsenter er et dagaktivitetstilbud til personer med mild til moderat grad av demens og eldre med nedsatt funksjonsnivå som er avhengig av et tilbud for fortsatt å kunne bo i eget hjem. 

På dagsenteret er det tilbud om ulike aktiviteter som for eksempel håndarbeid, tresløyd, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang og musikk, velværedag og bruk av sansehagen med mer. 

Aktivitetene vil tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå. 
 

Lyngveien dagsenter