Informasjon om vaksinering

Si JA til vaksine!

Fra 01/03 overtar Apotek1 Øksnes all vaksinering i kommunen.
De som har avtalt time for koronavaksine på legekontoret vil bli kontaktet av apoteket for ny time. 

Vi anbefaler alle på det sterkeste å ta vaksinen så snart som mulig. Vaksinen er den beste beskyttelse vi har mot covid-19. Alle over 18 år kan nå ta oppfriskningsdosen dersom det er mer en 4,5 måneder siden 2. dose.

    

Status vaksinering

Koronavaksinasjonsstatus-statistikk - FHI

 

Timebestilling koronavaksine 

Du må nå selv bestille time til koronavaksinering både for dose 1, 2 og 3. 
Du får ikke automatisk innkalling etter sist satte dose. Du må selv regne ut tidsintervallet mellom dosene.

Time bestilles gjennom helseboka her: https://helseboka.app/b/s/3707705

Det er også mulighet for drop-in. 

  • Alle over 18 år vil nå få tilbud om å ta oppfriskningsdose. Det er tidligere sent ut beskjed på Varsling24 hvor du kunne takke ja om du ønsket tilbud. Har du ikke fått svart på denne meldingen ber vi deg benytte kontaktinformasjonen ovenfor for å bestille deg time.
  • Det må være gått 4,5 måneder (20 uker) mellom siste dose i grunnvaksineringen (2 dose) og oppfriskningsdosen.
  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys oppfriskningsdose (4.dose) tre måneder etter 3 dose. Dette gjelder den gruppen som framviste dokumentasjon fra fastlege/spesialisthelsetjenesten. Du kan ta kontakt på mail korona.legekontoret@oksnes.kommune.no ved spørsmål.
  • Det ligger en tydelig anbefaling om grunnvaksinering til årskullene 2005, 2004 og 2003. Her bør alle ta imot tilbud om dose 1 og 2.  
  • Det åpnes nå opp for at barn 5 -11 år også skal få tilbud om vaksine. Vaksinasjonstilbud til barn og ungdom som ikke har fylt 16 år innebærer at det må innhentes samtykke fra begge foresatte der det er felles foreldreansvar. Samtykke MÅ foreligge før vaksinasjon gjennomføres.

 

Vaksinering mars 2022

 

Fra 01/03 overtar Apotek1 Øksnes all vaksinering i kommunen.
De som har avtale time for vaksinering på legekontoret vil bli kontaktet av apoteket for ny time. 

Apotek1 vaksinerer alle hverdager. Time bestilles her. 

 

Husk å vise frem koronasertifikat om du skal ta drop-in vaksine!

 

Spørsmål om oppfriskningsdose:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Du kan lese om koronasertifikatet på:

Koronasertifikat - helsenorge.no.

Dersom du oppdager feil i ditt sertifikat, ta kontakt med legekontoret på telefon
76185100.

 

Informasjon til personer med fastlege i annen kommune - Hovedportal (oksnes.kommune.no)