Pågående Corona-utbrudd ved Alsvågheimen

Med bakgrunn i at et stort antall beboere og ansatte er smittet har smittevernlegen og ledelsen ved institusjonen gjennomført midlertidig stopp av besøkende til beboerne ved institusjonen. 

Selv om smitteutbruddet er stort, har vi kontroll over tilstanden til hver enkelt beboer.
- Det er så langt ingen kritisk syke, og alle får kvalitetsmessig god behandling og oppfølging.

Det er en imponerende innsats fra de ansatte og av  en rekke pensjonerte ansatte, som jobber ekstra.- En stor honnør til alle som bidrar!

Ny informasjon kommer mandag 14.03.

Smittevernlegen i Øksnes
Ellen B. Pedersen