Er du utenlandsk arbeidstaker eller oppdragstaker og skal jobbe i Norge? Før du kommer inn i landet, må du ha en del ting på plass.

Helsedirektoratet avholdt tirsdag 3.november 2020 et webinar for arbeidsgivere som har utenlandske statsborgere som arbeidstakere i sine virksomheter - i offentlig og privat sektor. 

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

- og reiselivsbedriftene trenger vår støtte!

I den ekstraordinære situasjonen som er oppstått er det først og fremst liv og helse som skal prioriteres. Samtidig vil befolkningen være avhengig av tilgang på det nødvendige for at hverdagen skal gå rundt. For de lokale butikkene er det også viktig å opprettholde en viss omsetning i den grad det lar seg gjøre.

Kommunene i Lofoten og Vesterålen vil etter all sannsynlighet få en økning i turisme fremover.

På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i vår region.

Informasjon fra NAV om hva du som arbeidsgiver må huske på ved permitteringer.

Innovasjon Norge gjør det de kan for å være en diskusjonspartner for næringslivet gjennom formidling av informasjon og effektiv håndtering av henvendelser.