Koronainformasjon

Teststasjon og koronatelefon er avviklet

Det testes kun for COVID-19 på klinisk indikasjon (diagnostisk testing), som rekvireres av lege ved behov.

I følge nasjonale føringer er det ikke lengre grunnlag for at kommuner skal tilby testing til reiseformål. 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt 116 117

Anbefalingene om covid-19 som gjelder nå

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

 

Testing og positiv selvtest

  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Ønsker du å teste deg kan du hente ut gratis selvtest på Øksnes rådhus hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.
  • Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. I den sammenheng har FHI laget en nyhetssak, og Helsenorge har laget en sjekkliste for personer som planlegger reise.
    Reiser til og fra utlandet

 

Koronavaksinering

Fra 01/03 overtar Apotek1 Øksnes all vaksinering i kommunen.

Time bestilles gjennom helseboka her https://helseboka.app/b/s/3931105/t

 

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:

Helsenorge   
FHIs temasider
Regjeringen

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Med bakgrunn i at et stort antall beboere og ansatte er smittet har smittevernlegen og ledelsen ved institusjonen gjennomført midlertidig stopp av besøkende til beboerne ved institusjonen. 

Onsdag 12.januar, 19.januar, 26.januar og 2.februar gjennomføres det vaksinering i Øksneshallen. Det vil være mulighet for drop-in, men da må du huske og ta med koronapass.

Regjeringen  kom i dag med nye regler for å hindre og redusere smitte av omikronvarianten.

Vi har fortsatt smitte i lokalsamfunnet vårt.- Det er ikke store utbrudd fra dag til dag, men vi registrerer daglig ny smitte.

Vi har dessverre fortsatt noe smitte i kommunen vår.

Vi har registrert 1-2 nysmittede per dag, siden siste informasjon 26.10.2021.Det er gledelig at det ikke er flere, men helst ville vi hatt null.

Øksnes har de siste dagene registrert totalt 11 nye smittetilfeller.

6 tilfeller er knyttet til en bedrift og 5 er lokal smitte knyttet til enkeltpersoner.

 

Myreheimen åpner nå for besøk. Ved luftveissymptomer, forkjølelse, feber eller nedsatt almenntilstand ber vi besøkende om å vente med å besøke sine.

Øksnes har i dag registrert nye positive smittede, disse er knyttet mot Myre Skole og Myreheimen.

Våre to sykehjem er nå tilbake i normal drift, og de ekstra tiltakene som ble iverksatt uke 40 pga. smitteutbrudd er nå opphørt.