TT-kort (tilrettelagt transport)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til funksjonshemmede for å bli mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Nordland fylkeskommune har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Hvem kan få TT-kort

  • Du som har en fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Funksjonshemmingen antas å vare over et år
  • Akutt funksjonshemming
  • Det er behovsprøvd mot inntekt. Bortsett fra hvis man er avhengig av spesialbil for rullestol eller er blind eller veldig svaksynt.

Hvordan søke TT-kort

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober, dersom du får innvilget TT-kort, vil det gjelde fra hhv. 1. juli og 1. januar. 

Søk om TT-kort (PDF, 56 kB)

Søknad med legeerklæring sendes til: 

Øksnes kommune
Storgata 27
8430 Myre

Les mer om TT-kort

 

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden?

Servicetorget kan hjelpe deg, de har åpent alle hverdager 10:00-14:00.

Telefon: 76 18 50 00