Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, har smerter eller føler deg utrygg kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Øksnes kommune.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til ett responssenter som besvarer ditt anrop, og varsler hjemmetjenesten
  • Røykvarsler kobles til trygghetsalarmen
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet
  • Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen
  • Trygghetsalarmen har telefonabonnement og SIM-kort inkludert i alarmen

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du kan søke om å få trygghetsalarm når du bor eller oppholder deg i Øksnes kommune og

  • du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Slik søker du 

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Hva koster det? 

Prisliste trygghetsalarm
Tjeneste Pris
Leie av trygghetsalarm per måned
Installasjonsavgift

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss