Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få bistand til?

  • gulvvask 
  • omkringvask
  • støvtørking
  • støvsuging
  • sengeskift
  • klesvask 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få hjelp av praktisk bistand?

De som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming og/eller alder. 

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Hva koster det?

Praktisk bistand er en betalingstjeneste hvor husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Prisliste praktisk bistand (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 212 798 A 215 kroner
Mellom 2 G og 3 G 212 799 - 319 197 C 488 kroner 896 kroner
Mellom 3 G og 4 G 319 198 - 425 598 E 488 kroner 1796
Mellom 4 G og 5 G 425 597 - 531 995 G 488 kroner 2677 kroner
Over 5 G 531 996 I 488 kroner 3571 kroner

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss