Middag til hjemmeboende

Har du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag levert fra kjøkkenet på Myreheimen alle dager i uka.

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du

Du søker om middag til hjemmeboende ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknad kan fremsettes av brukeren selv, pårørende, fastlege, institusjoner, sykehus og eventuelt andre. Hvert enkelt tilfelle blir vurdert individuelt. Tjenestekontoret kan komme på et hjemmebesøk for å vurdere dine behov og ressurser. Vedtaket gjøres innen 3 uker.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Betingelser 

  • Du må bestille minst to hovedretter hver uke.
  • Hvis ikke du eller en pårørende kan åpne døren selv, må det monteres en nøkkelboks slik at sjåføren kan levere maten.

Hva koster det? 

Prisskjema middag til hjemmeboende
Type Pris
Middag med dessert 140
Middag uten dessert 110

Hvordan bestiller du middagslevering?

Når du har fått bekreftet at du har vedtak på mat vil tjenestekontoret kontakte deg for å avtale første bestilling. Du kan også selv ringe for førstegangsbestilling

Avbestilling av mat 

  • Du avbestiller med å kontakte tjenestekontoret
  • Avbestillingen må skje senest klokken 12 siste virkedag før levering
  • Du må betale for retter som ikke er avbestilt innen fristen

Klage

​Vil du klage eller gi tilbakemelding på maten, ta kontakt med tjenestekontoret. 

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss