Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller aldersmessige årsaker, slik at du kan bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjemmesykepleien er en døgnkontinuerlig tjeneste som utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengre perioder, eksempelvis

 • Medisiner og medisinske prosedyrer
 • Daglig stell
 • Sårbehandling
 • Oppfølging og observasjon
 • Tilrettelegging og hjelp ved måltider
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)
 • Hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester
 • Akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm

Trenger du hjelp med rengjøring, kan du søke om praktisk bistand. Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Øksnes kommune og

 • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at du har behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
 • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
 • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmesykepleie ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss