Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse? 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Hvem kan få BPA? 

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Øksnes kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hva kan du få hjelp til

Praktisk hjelp og bistand til  for eksempel påkledning, hygiene og mat. 

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Valg av leverandør 

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen, privat leverandør eller brukeren selv. Hvis brukeren selv skal være leverandør må det opprettes eget foretak. 

Hva koster det

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Prisliste praktisk bistand (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 212 798 A 215 kroner
Mellom 2 G og 3 G 212 799 - 319 197 C 488 kroner 896 kroner
Mellom 3 G og 4 G 319 198 - 425 598 E 488 kroner 1796
Mellom 4 G og 5 G 425 597 - 531 995 G 488 kroner 2677 kroner
Over 5 G 531 996 I 488 kroner 3571 kroner

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss