Støttekontakt

 

Beskrivelse av tjenesten:

Støttekontakt skal bidra til å gi tjenestemottaker en meningsfull fritid. Tilbudet skal være et
supplement til frivillig arbeid utført av familie, venner og frivillige organisasjoner. Antall
timer blir fastsatt etter en individuell vurdering og evalueres årlig.          

Støttekontakt er en lovpålagt oppgave

Målgruppe:

  • Barn, unge og eldre med psykiske problemer.
  • Personer som er helt avhengig av hjelp for å oppleve en meningsfull fritid.
  • Yngre og eldre utviklingshemmede og funksjonshemmede
  • Rusmiddelmisbrukere
  • Familier med sammensatte utfordringer

Kriterier for tildeling av støttekontakt:

  • Tjenestemottaker skal være avhengig av hjelp for å oppleve en meningsfull fritid
  • Støttekontakt bør i hovedsak ikke være i nær familie med bruker
  • Den omsorgstrengende må ha behov som gir rett til kommunale pleie- og omsorgstjenester etter lov om helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Personer som ikke kommer i kategorien særlig hjelptrengende, må sørge for privat hjelp.

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?