Omsorgslønn

Kommunen har etter Sosialtjenesteloven plikt til å ha en ordning med omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid. 

En har ikke rettskrav på omsorgslønn, og Øksnes kommune gjennom Tjenestekontoret vurderer hver søknad individuelt. 

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.

Den pleietrengende må bo hjemme.

Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver. Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, kan du søke om dette samtidig.

Søknader Tjenestekontoret

 
Fant du det du lette etter?