Matombringing/Middag

Tilbudet er for hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt eget ernæringsbehov.

Kommunen leverer i dag varm mat alle dager i uka fra Myreheimen.
Du gir tilbakemelding til kjøkkenet eller hjemmetjenesten dersom du er bortreist eller av andre grunner ikke ønsker middag. Levering av middag forutsetter tilgang til nøkkelboks, eller at du leverer
husnøkkel, dersom du selv ikke klarer å åpne ytterdør. Dette er en tjeneste som må søkes på og innvilges etter behov. 

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?