Hukommelsesteam

Hjemmebaserte tjenester har et hukommelsesteam bestående av tre sykepleiere. Disse jobber opp mot lege, pårørende, og brukere som har behov for bistand innenfor demensomsorg.

Hukommelsesteamet har faste kontordager, og man kan henvende seg til teamet gjennom henvisninger fra lege eller gjennom Tjenestekontoret i Øksnes kommune. 

Våre arbeidsoppgaver:

  • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester m.fl.
  • Vi gjennomfører pårørende skole 1 gang i året.

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?