STØdig Oppvekst

Ønsker du veiledning av et tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til foreldre/ foresatte og fagpersoner i Øksnes kommune som ønsker en bredere tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn og unge i alderen 0-20 år.
Dette gjelder alle barn/unge i kommunen, inkludert barn som ikke går i barnehage eller skole.
 
Tverrfaglig team
v/koordinator Helen Bye, fagansvarlig helsesykepleier
helen.bye@ksnes.kommune.no
telefon: 76185120 / 905 73273