Helsestasjon 0-20 år

Formål:

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer. Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse

I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold

Vi arbeider i henhold til retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 Målgruppe:
•Gravide
•Barn og ungdom 0-24 år
•Foreldre/foresatte
•Personell fra ulike sektorer som arbeider med barn og unge

Arbeidsområder:
•Svangerskapsomsorgen - jordmortjeneste
•Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år
•Skolehelsetjeneste 6 - 20 år
•Helsestasjon for ungdom opptil 24 år i samarbeid med Sortland kommune
•Helseopplysning
•Smittevern
•Miljørettet helsevern

 For mer informasjon om helsestasjon og skolehelsetjeneste kan du sjekke ut denne linken : Helsenorge

Lovverk
•Helse- og omsorgstjenesteloven
•Pasientrettighetsloven
•Helsepersonellloven
•Smittevernloven

KontaktInfo

Helen Bye
Fagansvarlig
E-post
Telefon 76 18 51 19
Mobil 905 73 273
Fant du det du lette etter?