Helsestasjon 0-20 år. Tlf. 76185119.

Formål:

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer. Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse

I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold

Vi arbeider i henhold til retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Målgruppe:
•Gravide
•Barn og ungdom 0-24 år
•Foreldre/foresatte
•Personell fra ulike sektorer som arbeider med barn og unge

Arbeidsområder:
•Svangerskapsomsorgen - jordmortjeneste
•Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år
•Skolehelsetjeneste 6 - 20 år
•Helsestasjon for ungdom opptil 24 år i samarbeid med Sortland kommune
•Helseopplysning
•Smittevern
•Miljørettet helsevern

For mer informasjon om helsestasjon og skolehelsetjeneste kan du sjekke ut denne linken : Helsenorge

Telefon: 76185119.

Åpningstider:

08.00-15.00 1.september tom 30. april

08.00-14.30 1.mai tom 31.august

Helsesykepleierne er ofte ute på skolene eller i hjemmebesøk. Jordmor tilstede onsdag og fredag.

Dersom ingen helsesykepleier er tilgjengelig på helsestasjonen, ring:

- Lena Frantzen  904 19 699

- Trine Jovik Larsen 905 81 332

Postadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre

Lovverk
•Helse- og omsorgstjenesteloven
•Pasientrettighetsloven
•Helsepersonellloven
•Smittevernloven

Relevante veiledere:

  • Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Denne veilederen finner dere her: Fra bekymring til handling

KontaktInfo

Trine J. Larsen
Fagansvarlig - Helsesykepleier
E-post
Mobil 905 81 332

Kartpunkt