Helsestasjon 0-20 år.

Formål:

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer. Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse

I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold

Vi arbeider i henhold til retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tlf: 76185119

Målgruppe:
•Gravide
•Barn og ungdom 0-24 år
•Foreldre/foresatte
•Personell fra ulike sektorer som arbeider med barn og unge

Arbeidsområder:
•Svangerskapsomsorgen - jordmortjeneste
•Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år
•Skolehelsetjeneste 6 - 20 år
•Helsestasjon for ungdom opptil 24 år i samarbeid med Sortland kommune
•Helseopplysning
•Smittevern
•Miljørettet helsevern

For mer informasjon om helsestasjon og skolehelsetjeneste kan du sjekke ut denne linken : Helsenorge

 

Åpningstider:

08.00-15.00 1.september tom 30. april

08.00-14.30 1.mai tom 31. august

Postadresse:

Rådhusgata 21, 8430 Myre

Telefon: 76185119

Helsesykepleierne er ofte ute på skolene eller i hjemmebesøk. Jordmor til stede onsdag og fredag.

 

Ansatte ved helsestasjonen

Ansatte ved helsestasjonen
Navn Stilling Telefon
Trine Jovik Larsen Fagansvarlig - Helsesykepleier 90581332
Jeanette Knudsen Konst. Helsesykepleier 99562978
Liv Inger Johannessen Konst. Helsesykepleier 90419699
Sunniva Hamansen Helsesykepleier 90099013
Siw Pedersen Jordmor
Gunnar Baumgarten-Austrheim Jordmor

 

Lovverk
•Helse- og omsorgstjenesteloven
•Pasientrettighetsloven
•Helsepersonellloven
•Smittevernloven

Relevante veiledere:

  • Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Denne veilederen finner dere her: Fra bekymring til handling

KontaktInfo

Trine J. Larsen
Fagansvarlig - Helsesykepleier
E-post
Mobil 905 81 332

Kartpunkt