Fysioterapi/Ergoterapi

Hjemmebaserte tjenester har èn fysioterapeut og èn ergoterapeut i 100% stilling. Ønsker du kontakt mes oss, ring tlf. 76185000

Kommunal fysioterapeut

jobber både forebyggende og rehabiliterende/habiliterende.
Fokus på korttidsavdelingens brukergruppe på institusjonene, hverdagsrehabilitering og behandling av lymfødempasienter er noe av dens virke. Fysioterapeut jobber også med sterk og stødig - fallforebyggende trening for de i befolkningen som er over 65 år. Kurset holdes av frivillige instruktører.

Kommunal ergoterapeut

jobber med kartlegging og vurdering av henviste brukere med igangsetting av tiltak i forhold til finmotoriske eller grovmotoriske vansker. Kartlegging og veiledning i forhold til ombygging av nåværende bolig eller bygging av ny bolig. Formidling av kognitive hjelpemidler, samt er kommunens syn og hørselskontakt.

Fysioterapi og manuellterapi

 

Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og stødigere?
Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden?
Er du 65 år + ?

Det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt og sentralt hjelpemiddellager for at du skal kunne klare deg best mulig med tilrettelegging. Vi har ansatte med fysioterapiutdanning, ergoterapiutdanning og hjelpemiddeltekniker. Om du ønsker kontakt med oss, ring tlf. 76185000