Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis. 

PPD er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen. Samarbeidet ble opprettet i 1972, og hovedkontoret ligger på Sortland. 

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan henvise noen til PPT.

Skjema for barnehage Skjema for grunnskole 

Fyll ut skjemaet og send som brev til:

PPD for Vesterålen og Lødingen 
Postboks 97
8401 Sortland 

Kontakt PPD 

Telefon: 76 11 32 20 

Åpningstid 12.00 - 15.00 alle hverdager

E-post: post@ppdvl.no

Kontaktinformasjon til ansatte i PPD