Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. Det betyr at borgerlige vigsler vil skje på rådhuset i Øksnes fra og med 2018. 

Øksnes kommune tilbyr borgerlig vielse for kommunens innbyggere og for innbyggere fra andre kommuner. Det tilbys også vielse for personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge.

Vigselstilbudet i Øksnes kommune er kostnadsfritt jf. reglement pkt. 3 (PDF, 88 kB)

Tid og sted for vigsler

Vi tilbyr vigsler onsdag, torsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 15.00 på Øksnes rådhus. Dette gjelder ikke helligdager.

Spørsmål

Dersom dere har spørsmål, send en e-post til vigsel@oksnes.kommune.no eller ta kontakt med Kommunetorget.