Endre eller si opp barnehageplass

For å gjøre endringer, søke om permisjon eller si opp barnehageplassen din bruker du samme portal som da du søkte om plassen. 

For å gjøre endringer må du logge inn med ID-porten, slik at du får tilgang til dine opplysninger.

Endre eller si opp barnehageplass

Etter at du har gjort endringene du ønsker, behandler vi det fortløpende og gir deg tilbakemelding på e-post eller brev. 

Oppsigelsestid 

Oppsigelsestiden er én måned beregnet til den 1. i påfølgende måned. Det må betales for opphold i oppsigelsestiden. Om barnet skal slutte før skolestart det året barnet begynner på skole, må barnehageplassen sies opp før 1.juni.