Strengelvåg barnehage

Strengelvåg barnehage er en kommunal 1 avdelings barnehage med 18 plasser. Barnehagen leier lokalene av Strengelvåg bygdehus, ca 6 km fra Myre sentrum.

Vi har store lekeområder både inne og utendørs med varierte lekeapparater. Det er kort avstand til fine turområder med variert terreng; både skog og vann. Vi har tilgang til lavvo i barnehagen, samt flere gapahuker rundt om i nærmiljøet og ballbinge.

Barnehagen har fokus på mangfold og inkludering, det gjenspeiles i mye av det arbeidet vi gjør i barnehagen. I barnehagen legger vi vekt på at barna skal trives og utvikle seg i lek og samvær med andre. At barnehagedagen skal by på utfordringer, variert innhold og spennende opplevelser. Vi ser på hvert enkelt barn som unikt og er opptatt av barnets beste.   

Barnehagens visjon er «Sammen gir vi barna en verdifull hverdag».

Åpningstid

07:00-16:30

Planer og vedtekter

Strengelvåg barnehage årsplan 2023-2024 (PDF, 2 MB)

Vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 12 MB)

 

Kontakt Strengelvåg barnehage

Styrer: Renate Hass Frantzen

Telefon: 47 06 76 14

Send e-post

Besøksadresse: Strengelvåg, 8430 Myre