Bosetting av ukrainske flyktninger / Поселення українських біженців

Informasjon om selvbosetting, og kommunens behov for boliger.

Інформація щодо самопоселення та потреби муніципалітету в житлі.

Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd 

Ukrainere med familie og venner i Norge kan på egenhånd ha funnet bolig. Etter at asylsøknaden er behandlet så er det mulig at flyktningen søker om å bli bosatt i kommunen. Det er viktig at dette formaliseres, slik at kommunen avtaler bosetting med IMDi. Dette vil gi den enkelte person rett til norskopplæring og introduksjonsprogram, mens kommunene vil få rett til integreringstilskudd. 

Les mer om selvbosetting 

 

Husvære til ukrainske flyktninger

Øksnes kommune har i første omgang sagt ja til å motta totalt 50 flyktninger som bidrag til den humanitære krisa i Europa. 

I den forbindelse er vi ute etter hus eller leiligheter i Øksnes. Møblert – umøblert – alt av interesse.

Kontaktinformasjon integreringstjenesten:

975 86 500

hogne.pettersen@oksnes.kommune.no

 

Поселення біженців, які самостійно знаходять житло

Українці, які мають родину та друзів в Норвегії, мають можливість знайти житло самостійно. Після розгляду заяви про надання притулку біженець може подати заяву на отримання статусу резидента муніципалітету. Важливо, щоб це було формалізовано, аби муніципалітет домовився про врегулювання з IMDi (Директорат з питань інтеграції та різноманітності). Це дасть особі право на навчання норвезькій мові та ознайомлювальну програму, в той час як муніципалітети отримають право на інтеграційні гранти.

Детальніше про самозаселення

 

Житло для українських біженців

Муніципалітет Øksnes на сьогоднішній день погодився прийняти загалом 50 біженців аби запобігти  зростанню гуманітарної кризи в Європі.

У зв'язку з цим ми шукаємо будинки або квартири в Øksnes. Мебльовані - без меблів – нас цікавять будь-які варіанти.

Контактна інформація служби з інтеграції:

975 86 500

hogne.pettersen@oksnes.kommune.no