Samtale via tolk

Vi i flyktningetjenesten benytter oss ofte av tolk i samtaler og veiledning. Vi benytter oss kun av grønn tolk/telefontolk fra Hero Tolk. Dette fordi de har strenge krav til sine tolker i forhold til grundig opplæring og testing om tolkens yrkesetikk. 

Vi har opparbeidet oss nyttige erfaringer knyttet til det å samtale via tolk, og dette ønsker vi å dele gjennom denne artikkelen.

Det aller viktigste å huske når vi benytter oss av tolketjenester er det at vi snakker via tolk, men med vår samtalepartner.

Snakk med din samtalepartner, og ikke om ham/henne.

 • Henvend deg til samtalepartneren, ikke til tolken. Bruk en direkte form som f.eks "Vil du.....?", helst ikke bruk formuleringen som "spør henne om hun vil ......?". Tolken oversetter det som sies, og ved å benytte en direkte form blir den tolkede samtalen mer lik en ordinær samtale.
 • Dersom noe virker uklart for deg eller du er usikker på hva samtalepartneren har oppfattet, - spør ham/henne så vil tolken oversette spørsmålet.
 • Se din samtalepartner i øynene, og unngå å se på telefonen. Dette er en samtale mellom deg og samtalepartneren ved hjelp av tolken. Ikke en samtale mellom deg, samtalepartneren og tolken.
 • Tolken oversetter alt du sier, så hvis du begynner å forklare din egen rolle for tolkens å vil han oversette dette til samtalepartneren. Presentasjon av deg selv og din rolle er med andre ord ikke nødvendig med mindre dette er ditt første møte med samtalepartneren din.
 • Ikke involver tolken i samtalen ved å henvende deg direkte til ham eller henne. Pass også på at samtalepartneren din ikke forsøker å snakke direkte til tolken. Tolken er upartisk og skal ikke gi uttrykk for sine personlige meninger.

Tips og triks til samtale via tolk

 • Ikke still mer enn ett spørsmål av gangen, og vent på svar før du går videre til et nytt spørsmål.
 • Ikke snakk for fort eller for høyt, og ta en pause hver gang du har sagt noe. Gi tolken tid til å ta inn det du har sagt og mulighet til å finne beste måte å presentere dette på.
 • Legg vekt på de punktene som er viktige for deg, og ha et tydelig avgrenset mål med samtalen. Vi i flyktningetjenesten har også god erfaring med å avgrense samtalen til det avtalte. Med andre ord hvis det i et møte om deltakerens individuelle plan kommer opp et spørsmål om en faktura, så bør dette veiledes over i en ny avtale. I forberedelsen til samtale via tolk er det nyttig å tenke gjennom mål, hensikt og formuleringer. Skal du lese opp et vedtak eller lignende så er det nyttig å lese gjennom dette i forkant for å finne naturlige steder å legge inn pauser for tolkingen. I forarbeidet bør du også tenke gjennom hvilke spørsmål du kan forvente og derfor bør forberede deg på.
 • Fatt deg i korthet og gi tolken mulighet til å oversette. Tolkingen blir da mest nøyaktig og samtalepartneren slipper også til med sine spørsmål, svar eller kommentarer - slik man gjør i en vanlig samtale. Med andre ord, legg inn pauser på naturlige steder slik at intensjonen i samtalen ikke blir berørt.
 • Uttrykk deg klart og konkret. Bruker du for eksempel ordtak, bør du samtidig forklare hva du legger i dem, men det beste er å unngå dette. For eksempel "ja, ja, det er ingen vits å snakke om snøen som falt i fjor". Både for tolk og samtalepartner vil dette mest sannsynlig virke helt ute av sammenheng, og ingen av dem har nødvendigvis den kulturelle referansen for å sette dette i riktig kontekst.
 • Unngå språklige bilder og kompliserte setninger. Husk at metaforer kan han ulike betydninger på forskjellige språk og i forskjellige kulturer. Det kan for eksempel være utfordrende for en tolk å oversette "Det gikk et lys opp for ham". "Han gikk på trynet". "Hun måtte kaste inn håndkleet".
 • Unngår bruk av uklare formuleringer og fyllord i tolkesamtalen. Eksempler på typiske fyllord er "faktisk, egentlig, liksom, på en måte, når det er sagt, holdt jeg på å si, imidlertid, så." Vi har alle våre egne ord som kjennetegner egen kommunikasjon, men det kan være nyttig med en bevisstgjøring omkring dette i forhold til samtale via tolk. Er alle ord vi bruker nødvendige? Er det ord/uttrykk som ikke er nødvendige? Er det ord/uttrykk som bare skaper forvirring?
 • Unngå bruk av overdreven mimikk, ansiktsuttrykk og gester. Slik kommunikasjon kan ha ulik betydning fra kultur til kultur, og det vil være svært vanskelig for en telefontolk å formidle din intensjon hvis det meste av din kommunikasjon ligger i kroppsspråket ditt.
 • Unngå bruk av lokale stedsnavn, kollegers navn og lignende. Dette fordi det kan være vanskelig for tolken å automatisk forstå at dette er egennavn grunnet ulik kulturell bakgrunn. Ofte er det heller ikke nødvendig å bruke egennavn. Hvis intensjonen din er å si "da du var på sykehuset", så kan det skape forvirring i tolkingen hvis du sier "da du var på Stokmarknes".
 • Tolken har taushetsplikt, men det har du også. Unngå derfor bruk av samtalepartners navn og personalia. Den du snakker med vet jo sitt eget navn, og tolken trenger ikke denne informasjonen for å tolke. Det viktigste er at vi bevarer tillitsforholdet mellom oss og samtalepartneren. For eksempel i opplesing av vedtak kan det være nok å si "her står dine personlige opplysninger som navn, fødselsnummer, duf-nummer og adresse."

Lykke til med samtaler via tolk, og les gjerne mer om temaet på IMDis sine sider.