SFO

Skolefritidsordningen eies og drives av Øksnes kommune, det er SFO ved Myre skole og Alsvåg skole. 

SFO-tilbud i Øksnes kommune 

Ordinær SFO gjelder i skoleruten. 

  • Kjernetid: Inntil 12 timer per uke innenfor tiden 07.30-15.15 hver dag. 
  • Utvidet SFO: Over 12 timer per uke innenfor tiden 07.00-16.30 hver dag. 
  • Ferie SFO som gjelder fra 1.august til 30.juni. 
  • Dagplass ferie 
  • Timeplasser 

Ferie-SFO gis og administreres ved Myre skole. Det er SFO-tilbud på skolefrie dager, planleggingsdager, høst og vinterferie samt juni og august. SFO holder stengt i skolens juleferie, påskeferie og juli måned.

Det må søkes om ferie-SFO når det søkes om ordinær SFO-plass. Det betales månedlig for ferie-SFO i 10 måneder sammen med betaling for ordinær SFO.
 

Åpningstider 

  • Myre skole: 07:00-16:30

Morgen-SFO: 07.00-08.15

Onsdags-SFO: 11.15-16.30

Ordinær SFO mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 14.15-16.30

  • Alsvåg skole: 07:00-16:00

Morgen-SFO: 07.00-8.15

Onsdags-SFO: 11.00-16.00

Ordinær SFO mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13.30-16.00
 

Gratis SFO for elever på 1.trinn

Alle elever på 1.trinn har rett til gratis SFO inntil 12 timer. Har eleven full plass, vil de bare bli fakturert for halv plass frem til de starter på 2.trinn. 

 

Hvor mye koster SFO?

Hvor mye koster SFO?
Type plass: Innenfor tidsrommet: Trinn: Pris:
Kjernetid 07.30-15.15 1.trinn Gratis
Kjernetid 07.30-15.15 2-4.trinn 1100,- per mnd
Utvidet tid 07.00-1630 1.trinn 850,- per mnd
Utvidet tid 07.00-16.30 2-4.trinn 1700,- per mnd
Ferie-SFO 07.00-16.30 1.-4.trinn
Dagplass ferie 1.-4.trinn 215,- per dag
Timeplass 1.-4.trinn 55,- per time

Det gis 30% reduksjon i foreldrebetalingen for barn nummer 2, og 50% reduksjon fra om med barn nummer 3. 

Familier trenger ikke å betale mer enn 6% av husholdningens inntekt for en SFO-plass. Her kan du søke om redusert foreldrebetaling.

 

Søk om SFO plass 

Barnet kan meldes på til SFO på den skolen barnet er innskrevet. Hovedopptak for SFO har frist 1.mai, det kan tilbys plass ved senere søknad dersom dette ikke utløser økt bemanning. En SFO-plass gjelder for et år, og det må derfor søkes for hvert nytt skoleår. 

Søk SFO-plass

 

Oppsigelse eller endring av SFO plassen 

Du kan si opp eller endre plassen med minst en måneds varsel, og gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen og endringer utføres elektronisk via Visma Flyt Skole. 

Si opp eller endre SFO plass