Skoler og SFO

Øksnes Kommune har i dag 2 skoler. 
En av skolene er 1-10 skole og en er barneskole.

Vi har Skolefritidsordning (SFO) ved begge skolene.

Skolene vil presentere seg under egne sider - bruk knappene over