Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2022 / økonomiplan 2022-25

Her finner du administrasjonssjefens forslag til budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025 fremlagt i Formannskapsmøte 09.11.2021

Nettversjon: 
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025

PDF:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025 (PDF, 5 MB)

Øksnes formannskap vedtar å sende administrasjonssjefens forslag til budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025, til høring/politisk behandling i hovedutvalgene, AMU, Øksnes havnestyre, Øksnes menighetsråd, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Hørings- og uttalelsesfrist settes til mandag 22. november 2021

Spørsmål ang. budsjett og økonomiplan kan rettes til post@oksnes.kommune.no.

Merk: Spørsmål og svar vil legges ut til offentlig innsyn på kommunenes hjemmeside.

Investeringstiltak økonomiplan 2022-2025 (XLSX, 28 kB)

Driftstiltak økonomiplan 2022-2025 (XLSX, 26 kB)