Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. 

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge. 

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (DOC, 35 kB). Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.
Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 10. september kl. 17.00.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg er manntallsført?

Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. I Øksnes vil utleggingsmantallet være offentlig tilgjengelig fra og med 11. juli på Øksnes rådhus og 12. juli på Øksnes folkebibliotek. Det er verdt å merke seg at kommunene ikke har lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave. Manntallet er imidlertid delt mellom forbokstaven i etternavnet ditt, så det vil ikke ta lang tid å finne frem til hvor du står i manntallet.

Klage over feil i samemanntallet sendes Sametinget, 9730 Karasjok.

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)
Fant du det du lette etter?