Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Klikk for stort bilde

 

 


Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 1. april kl. 12.00.

Frist for å levere listeforslaget er i utgangspunktet 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. Med bakgrunn i at 31. mars faller på en søndag, må listeforslag være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag.

Skjema og veiledning for levering av listeforslag
 

Veiledning til utfylling av listeforslag

Krav til og behandling av listeforslag

Følgende vedlegg til listeforslag skal også leveres inn:

  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. Dette kan føres direkte inn, dersom du bruker skjemaene nedenfor.

Skjema for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalg med inntil 73 kandidater.

Skjema (XLSX, 16 kB) for oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 

Partiene eller gruppene kan sende listeforslaget på e-post til post@oksnes.kommune.no eller levere det på Kommunetorget på Rådhuset. Velger man e-post, må den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på Kommunetorget. 

Innleverte listeforslag

Listeforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn, og kommunen vil vurdere om de oppfyller kravene i valgloven. Innen 1. juni 2019 vil valgstyret avgjøre om listene kan godkjennes.

Se innleverte listeforslag

Tilbaketrekking av listeforslag

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 23. april 2019 klokken 12.00.

Fritak fra å stå på valgliste jf. valgloven § 3-4

Samtlige kandidater vil få varsel om at de er oppført på en liste. Kandidatene har frist til 30. april for å be om eventuelt å bli strøket fra listen. 

Valgstyret i Øksnes har i møte 21. mars fastsatt frist for søknad om fritak fra å stå på valgliste. Fristen er 30. april 2019.

Fristen for å levere liste var 1. april kl. 12:00. 8 partier har levert liste til høstens kommunestyrevalg i Øksnes.

Fant du det du lette etter?