Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 01. april kl. 12.00.

Frist for å levere listeforslaget er i utgangspunktet 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. Med bakgrunn i at 31. mars faller på en søndag, må listeforslag være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag.

Skjema og veiledning for levering av listeforslag
 

Veiledning til utfylling av listeforslag

Krav til og behandling av listeforslag

Følgende vedlegg til listeforslag skal også leveres inn:

  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. Dette kan føres direkte inn, dersom du bruker skjemaene nedenfor.

Skjema for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalg med inntil 73 kandidater.

Fant du det du lette etter?