Forhåndsstemming ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Klikk for stort bildeVelgere som ikke har anledning til å avgi stemme på valgting har i perioden 1. juli - 6. september mulighet til å forhåndsstemme.  

Tidlig forhåndsstemming innenriks

Velgere som ikke har anledning til å avgi sin stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan avgi en såkalt tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli - 9. august 2019. Mottak av tidligforhåndsstemmer vil være på Øksnes rådhus mandag - fredag kl. 10.00 til 14.00 .

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være godkjente valglister tilgjengelig. Det betyr at man kun kan stemme på parti/gruppe og det er heller ikke mulig å gi personstemme eller slengerstemme. Dersom du velger å avgi tidlig forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt per 30. juni 2019.

Ordinær forhåndsstemming innenriks

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 12. august - 6. september 2019 på Øksnes rådhus.

Mandag - fredag 12.08.2019 - 23.08.2019, kl. 08.00 – 15.00. 
Mandag - fredag 26.08.2019 - 06.09.2019, kl. 10.00 – 14.00.

Torsdag 22. august, kl. 08.00 – 17.00.

Lørdag 24. august, kl. 11.00 – 13.00.
Lørdag 31. august, kl. 11.00 – 13.00. 

Det vil også være mulig å avgi forhåndsstemme i Kavåsen og på Husjord på følgende tidspunkt:

  • Kavåsen grendehus mandag 26. august kl. 12.00 - 17.00
  • Stø grendehus torsdag 29. august kl. 12.00 - 15.00

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt per 30. juni 2019.

Husk å forhåndsstemme i tide! Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram per post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Forhåndsstemming på institusjoner og ambulerende stemming

Forhåndsstemming på institusjoner vil foregå:

  • Alsvågheimen mandag 2. september kl. 11.00 - 13.00
  • Myreheimen onsdag 4. september kl. 11.00 - 13.00
  • Elvelund omsorgsboliger onsdag 4. september kl. 10.00 - 10.45

Ambulerende stemming (hjemmestemming)

Dersom du på grunn av sykdom/uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller til et valglokale på valgdagen, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme eller der du oppholder deg. Da vil valgarbeidere fra kommunen komme hjem til deg slik at du får forhåndsstemme. Hjemmestemming vil foregå i uke 35 og 36.

Frist for å søke om å stemme hjemme er 3. september kl. 14.00. Søknad kan være skriftlig eller muntlig (kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden). Valgmedarbeidere i kommunen vil etter fristen ta kontakt med deg for å avtale nærmere tidspunkt slik at du får forhåndsstemme.

Forhåndsstemming utenriks

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli 2019. På Jan Mayen og Svalbard kan du forhåndsstemme til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsetter en annen frist. På øvrige utenriksstasjoner er siste frist for å forhåndsstemme 30. august 2019.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram per post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)
Fant du det du lette etter?