Streaming av politiske møter

Ved anledning vil politiske møter bli direkte streamet

På grunn av korona-pandemien blir de fleste politiske møtene avholdt som fjernmøter. Mange av de politiske møtene vil bli direkte streamet enten via kommunens Youtube-kanal eller på kommunens Facebook side.

Politisk møteplan kan du se her