Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører valgt for perioden 2015 - 2019.

Klikk for stort bilde

Ordfører Karianne B. Bråthen (AP) 

Øksnes kommune preges av entusiasme og engasjement, og  er i dag torskekommune nr 1 med en moderne og framtidsrettet havn.

Vi har klare mål om befolkningsvekst og næringsvekst framover!

Øksnes har et unikt mangfold, som spenner fra sentrumsliv til landlivets ro og fred, fra fiskeindustri til handel, service og læringsteknologi, fra fjord, fjære til høye fjell.

Vi skal sørge for god offentlig service til næringslivet og våre innbyggere. Jeg har høye ambisjoner på vegne av Øksnes fordi jeg tror på viljen, mulighetene, positiviteten og skaperkraften til menneskene her.

Det er viktig for oss å skape  sterke, levende nærmiljø og gode tilbud der folk bor. Øksnes er på sitt aller beste når vi er raus og åpen, og når alle gis like muligheter til å leve forskjellige liv.

Målsetningene våre er å bedre levekårene for innbyggerne, flere framtidsretta bedrifter, nye arbeidsplasser og sterkere tilflytting. Dette skaper verdier kommunen kan høste av. 


Klikk for stort bildeVaraordfører Jonny R. Johansen (H)

For meg er det viktig at kommunen legger til rette for næringsutvikling og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Et spesielt fokus på forebyggende arbeid vil være en suksessfaktor for at Øksnes skal utvikle seg til å bli en enda bedre kommune å bo i.

Som politiker er jeg opptatt av at vi tar ansvar for å skape mangfold og muligheter.

 

KontaktInfo

Karianne B. Bråthen
Ordfører
E-post
Telefon 76 18 50 14
Mobil 902 42 047
Jonny Rinde Johansen
Varaordfører
E-post
Mobil 996 25 084
Fant du det du lette etter?