Ordfører

John Danielsen (Sp)

er valgt som ordfører for perioden 2019 - 2023.

Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant.  Det vil si at ordføreren underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

En viktig oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med administrasjonssjefen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er kommunens ansikt utad.

Varaordfører
Varaordfører er Ken Ivan Reinholdtsen (Frp).

KontaktInfo

John Danielsen
Ordfører
E-post
Mobil 416 11 204
Ken Ivan Reinholdtsen
Varaordfører
E-post
Mobil 957 55 057