Kommunestyre

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til administrasjonssjefen. Øksnes kommunestyre har 21 medlemmer, som blir valgt hvert fjerde år.

John Danielsen fra Senterpartiet er ordfører og Ken Ivan Reinholdtsen fra Fremskrittspartiet er varaordfører.

Kommunestyre 2019 - 2023
Medlem Varamedlem
John Danielsen (SP) Harriet Friis (SP)
Siv-Anne Stavøy (SP) Steinar Hansen (SP)
Asbjørn Larsen (SP) Viktor Stavøy (SP)
Tove Hansen (SP) Jimmy Antonsen (SP)
Per Ole Larsen (SP) Gerd Antonsen (SP)
Britt M. Olsen (SP) Bente Stavøy (SP)
Glenn Stavøy (SP) Trond Stavøy(SP)
Viktoria Stavøy (SP) Mikal Stavøy (SP)
Jarle Hammer (SP)
Arthur Eilertsen (SP)
Harald Antonsen (SP)
Ellen B. Pedersen (SV) Monica W. Nordeng (SV)
Hilde H. Vottestad (SV) Torill Karijord (SV)
Jarle Jørgensen (SV)
Hogne M. Pettersen (SV)
Yngvar Gustavsen (SV)
Rune Mikkelborg (V) Maria Nyksund (V)
Marte B. Hansen (V) Kristjan Jakobsson (V)
Jan Brun (V)
Phornphan Khotseeha (V)
Karianne B. Bråthen (AP) (permisjon) Linn Therese Warem (AP)
Geir Rognan (AP) Hilde J. Hansen (AP)
Silje Kristoffersen (AP) Per E. Bjørkås (AP)
Yngve Hansen (AP) Hans Kristian Hansen (AP)
Knut R. Haaheim (AP) Dag-Einar Hansen (AP)
Ståle Meløy (AP)
Alf Roger Jakobsen (AP)
Lisa M. Myhre (AP)
Ken Ivan Reinholdtsen (FrP) Daniel A. Reinholdtsen (FrP)
Gøran Dreyer (FrP) Ted R. Endresen (FrP)
Kate M. Olsen (FrP)
Per Gunnar Mikkelsen (FrP)
Patrick H. Reinholdtsen (FrP)
Eirik H. Woie (H) Jenny H. R. Johansen (H)
Elisabeth Sørdahl (H) Olav Lind (H)
Jonny R. Johansen (H)
Vårin M. Lassesen (H)
Torgeir Larsen (H)