Kommunestyre

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til rådmannen.

Øksnes kommunestyre har 21 medlemmer, som blir valgt hvert fjerde år.

John Danielsen fra Senterpartiet er ordfører og Ken Ivan Reinholdtsen Fremskrittspartiet er varaordfører.