Kommunestyre

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til administrasjonssjefen. Øksnes kommunestyre har 21 medlemmer, som blir valgt hvert fjerde år.

John Danielsen fra Senterpartiet er ordfører og Ken Ivan Reinholdtsen fra Fremskrittspartiet er varaordfører.

Kommunestyre 2019 - 2023
Medlem Varamedlem
John Danielsen (SP) Harriet Friis (SP)
Siv-Anne Stavøy (SP) Ida Catherine Bjørnnes (SP)
Asbjørn Larsen (SP) Steinar Hansen (SP)
Tove Hansen (SP) Viktor Stavøy (SP)
Per Ole Larsen (SP) Jimmy Antonsen (SP)
Britt M. Olsen (SP) Gerd Antonsen (SP)
Glenn Stavøy (SP) Bente Stavøy (SP)
Viktoria Stavøy (SP) Trond Stavøy(SP)
Mikal Stavøy (SP)
Jarle Hammer (SP)
Ellen B. Pedersen (SV) Monica W. Nordeng (SV)
Hilde H. Vottestad (SV) Torill Karijord (SV)
Jarle Jørgensen (SV)
Hogne M. Pettersen (SV)
Rune Mikkelborg (V) Maria Nyksund (V)
Marte B. Hansen (V) Kristjan Jakobsson (V)
Jan Brun (V)
Phornphan Khotseeha (V)
Karianne B. Bråthen (AP) (permisjon) Linn Therese Warem (AP)
Geir Rognan (AP) Hilde J. Hansen (AP)
Silje Kristoffersen (AP) Per E. Bjørkås (AP)
Yngve Hansen (AP) Hans Kristian Hansen (AP)
Knut R. Haaheim (AP) Dag-Einar Hansen (AP)
Ståle Meløy (AP)
Alf Roger Jakobsen (AP)
Lisa M. Myhre (AP)
Ken Ivan Reinholdtsen (FrP) Daniel A. Reinholdtsen (FrP)
Gøran Dreyer (FrP) Ted R. Endresen (FrP)
Kate M. Olsen (FrP)
Per Gunnar Mikkelsen (FrP)
Patrick H. Reinholdtsen (FrP)
Eirik H. Woie (H) Jenny H. R. Johansen (H)
Elisabeth Sørdahl (H) Olav Lind (H)
Jonny R. Johansen (H)
Vårin M. Lassesen (H)
Torgeir Larsen (H)