Formannskap

Øksnes formannskap består av 7 medlemmer, som blir valgt hvert fjerde år.

Øksnes formannskap 2019 – 2023

Medlem Varamedlem
John Danielsen (SP) Per Ole Larsen (SP)
Siv-Anne Stavøy (SP) Britt Marian Olsen (SP)
  Asbjørn Larsen (SP)
  Tove Hansen (SP)
   
Ken Ivan Reinholdtsen (FrP) Gøran Dreyer (FrP)
   
Eirik Woie (H) Elisabeth Sørdahl (H)
   
Karianne B. Bråthen (AP) Jørn Martinussen (V)
Geir Rognan (AP) Silje Kristoffersen (AP)
Ellen B. Pedersen (SV) Marte B. Hansen (V)
  Mike Larsen (SV)
  Yngve Hansen (AP)