Navnesaker, Kjerkeskaret og andre navn i Øksnes kommune

Navnesaker legges ut på lokal høring slik at du som innbygger kan uttale deg om hvordan navnet uttales lokalt. Vi vil også gjerne høre navnets opprinnelse og historikk om du kjenner til denne.

Statens Kartverk er vedtaksmyndighet for skrivemåte av steds, gårds og naturnavn. De har reist navnesak for en rekke naturnavn i Øksnes kommune. 

Noen av navnene under har vært lagt ut på høring tildligere, ved en inkurie oversendte Kartverket Nordland navneskjema for Andøy kommune og ikke for Øksnes kommune. Derfor legges navenesakene ut på nytt med riktig navnesaksskjema. 

Vi vil gjerne høre fra deg om du har innspill til lokal uttale av navene og hvordan navnet er brukt gjennom tidene. 

De aktuelle navnene finner du i tabellen under, i tillegg til mer detaljert informasjon om lokasjon og historisk benevnelse i vedlagte dokumenter:

Navnesaker
Forslag skrivemåte Hva navnet refererer til
Kjerkeskaret/Kirkeskaret Søkk, adressenavn
Stødalen Dal, adressenavn
Lajorda Slåttemark, adressenavn
Nordvika Vik i sjø, adressenavn
Stikkraet/Stekkraet Rygg/morene, adressenavn
Stikkratjønna/Stekkratjønna Tjern
Avløysa Holme i sjø
Hjellholmen Holme i sjø
Trollhola Vik i sjø
Stornipa Hammar
Skjurhammaren Berg
Landholmen Holme i sjø
Krumma Botn
Nord-Flatskjeret/Nordre Flatskjeret/Litle Flatholmen Holme i sjø
Sør-Flatskjeret/Store Flatholmen/Søre Flatskjeret/Flatskjeret Holme i sjø
Mikkel Massahammaren/Mekkelmasshammaren Berg
Flesa/Flesan Skjær i sjø
Vidgrunnen/Vikgrunnen Grunne i sjø
Klakksskjeret/Klakkskjeret Skjær i sjø
Reinshauet/Reinshaue Grunne i sjø
Klakksfallet/Klakkfallet Grunne i sjø

Send høringsuttalelse

e-post: post@oksnes.kommune.no

Per post: Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 MYRE 

Høringsfristen er 28 mai. 

Navnesaksskjema sak 2022-432 1868 Øksnes kommune (DOCX, 64 kB)

Oppstart av navnesak 2022_432 – Kjerkeskaret og andre navn i Øksnes kommune (2) (PDF, 224 kB)