Kunngjøring Søknad om akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad om akvakultur i Øksnes kommune i Nordland 

Søker: Cermaq Norway AS 

Søknaden gjelder: Areal og biomasseendring 

Søkt størrelse: 3120 tonn MTB 

Lokalitet: 13412 Dypeidet 

Koordinater: 

Midtpunkt anlegg N 68º49,953` Ø 14º46,783` 

Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Øksnes kommune på www.oksnes.kommune.no

Dokumenter kan leses her

 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen og senest 22.12.23.

 

Eventuell merknader sendes til:

Øksnes kommune

Storgata 27

8430 Myre

eller på e-post til.

postmottak@oksnes.kommune.no