Kunngjøring av vedtak av Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland

Øksnes kommunestyre fastsatte den 31.01.2023 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11, Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland.

Forskriften kan du lese her

Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland (PDF, 96 kB)