Høring områdenavnet "Viestterálas", det nordsamiske navnet for Vesterålen

Naturnavnet for Vesterålen på nordsamisk, "Viestterálas" er under vedtaksbehandling. Kartverket ønsker uttalelser og innspill til foreslått skrivemåte som er utarbeidet av Sametinget. 

Skjærfjorden - Klikk for stort bildeSkearavuotna/Skjærfjorden i vinterlys Alvilde O. Krohn-Nydal

Navn er språklige kulturminner. Det er mye historikk om bruk og kultur som bor i navn og derfor er det viktig å ta vare på nedarvede natur- og stedsnavn. Det finnes en egen lov for stedsnavn; nemlig “Stadnamnlova” eller “lov om stadnamn”.

Det er Kartverket som vedtar skrivemåten av steds og naturnavn. Når et nytt navn er vedtatt føres dette inn i “sentralt stedsnavnregister”. Navn som ikke finnes her må utredes før de godkjennes.

Før navneforslaget "Viestterálas" vedtas skal lokale organisasjoner, kommuner og fylkeskommune få muligheten til å uttale seg om navnet.

Skrivemåten fastsettes etter nedarvet, lokal uttale, og skal som hovedregel følge rettskrivingsprinsipper i språket som navnet inngår i. Normeringen skal ikke gå på bekostningen av innholdet i navnet. 

Dersom du ønsker å lese høringsdokumentene finner du dem her: 

Oppstart av navnesak; Kartverket (PDF, 285 kB)

Foreløpig anbefaling; Sametinget (PDF, 6 MB)

Navnesaksskjema "Viestterálas" (PDF, 291 kB)

Har du innspill sendes disse til post@oksnes.kommune.no eller per post til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre innen 15 januar 2024. Kommunen sender høringssvar til Kartverket for videre saksbehandling.