Høring - Forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten

Frist for å inngi merknader og innspill er 10.03.2023.

Den 17.01.23 i Formannskaps sak 04/23 vedtok Øksnes Formannskap, med hjemmel i forvaltningslovens § 37, å legge forslag til "Forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten, Øksnes kommune" ut på høring i 5 uker.

Forslaget til forskrift kan leses her.

Saksfremlegg med saksopplysninger og vedtak kan leses her.

 

Merknader og innspill til forskriften sendes til:

Øksnes kommune

Storgata 27, 8430 Myre

E-post: post@oksnes.kommune.no

Merk innspillet med : Forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten.

Frist for å inngi merknader og innspill er 10.03.2023.