Vurdering av situasjonen i Ukraina med dertil konsekvenser for beredskap og sikkerhet i Øksnes kommune.

Ordfører og administrasjonssjef har i løpet av forrige uke og denne uken vurdert beredskaps-situasjonen fortløpende.

Vår vurdering er at vi fortløpende forholder oss til råd fra nasjonale myndigheter. Dette vil si at vi fortløpende har vurdert mottak av flyktninger, kommunens lager av medisinsk utstyr som også innbefatter Jod-tabletter osv. I tillegg kan vi på kort varsel innkalle offentlige, sivile og frivillige ressurser. Gjennom Covid-19 pandemien så har vi tilegnet kompetanse og kunnskap på område krisehåndtering, som vi også vil bruke under et slikt arbeid.

I Øksnes kommune er det innbyggere både av russisk og ukrainsk herkomst. Ordfører og administrasjonssjef oppfordrer alle innbyggere i Øksnes til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn er bekymret og redde for krigen i Ukraina. Vi er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna. Øksnes kommune har igangsatt arbeid opp mot barnehager og skoler for best mulig å møte barnas reaksjoner.

Ved behov så er vi klare til å innkalle kommunestyret og/eller formannskapet til hastemøte på kort varsel. Orienteringer utover dette vil også bli presentert på kommunens hjemmeside, facebook og gjennom media fortløpende.

 

John Danielsen                               Jarle Ragnar Meløy

Ordfører                                          Administrasjonssjef