Jodtabletter og rutiner

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor ber Helsedirektoratet landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Kort om jodtabletter:

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.
     

Distribueringsrutiner:

Øksnes kommune har i dag et tilstrekkelig lager med jodtabletter for å dekke kommunes målgrupper jfr. Helsedirektoratets anbefalinger. Øksnes kommune har oppdaterte rutiner for distribusjon. Tablettene ligger i dag på et felles beredskapslager, og klar til distribusjon i tråd med rutinene. Innenfor de krav som gjelder og kommer fra myndighetene.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge.

Informasjon ang. distribusjon og utleveringsplasser vil raskt legges ut/sendes ut via kommunens kommunikasjonskanaler (hjemmeside, sosial medier, sms) etter beskjed fra myndighetene.


Nyttige lenker:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet