Informasjon om vaksinering

Status i Øksnes pr. 11.10.2021 uke 41


 

 

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes er ikke lenger i drift slik at vi ber dere benytte mail ved behov for kontakt vedrørende spørsmål rundt vaksinering.

korona.legekontoret@oksnes.kommune.no

NB! Det blir vaksinering på helsesentret onsdag 13 Oktober. Møt opp ved hovedinngangen til legekontoret.

Har du fått time til 2 dose vaksine og allerede har tatt denne, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette slik at vi kan tilby noen andre denne dosen.

Øksnes kommune følger fortsatt de nasjonale prioriteringene.

Er det noen i Prioriteringsgruppe 1 - 11 som ikke har fått time til vaksinering, ta kontakt på mail: korona.legekontoret@oksnes.kommune.no  Dvs. de som fyller 18 år i 2021 eller er eldre, bør nå ha fått tilbud om time for vaksinering 1 dose. Har du ikke mottatt tilbud om time ber vi deg ta kontakt på mail for tilbud om time til første dose.

Du kan ha rett til vaksine hvis du bor og oppholder deg over tid i kommunen, selv om du
ikke er folkeregistrert i kommunen.

Øksnes kommune vaksinerer for tiden bare med vaksine fra Pfizer/BioNTech.

Vi ber om at alle som ønsker vaksinen og ikke har fått tildelt time tar kontakt pr. mail til: korona.legekontoret@oksnes.kommune.no  Har det gått mer enn 30 dager siden 1 dose og du ønsker 2 dose tidligere enn 12 uker kan du ta kontakt pr mail.

Vi er nå kommet inn i ny fase hvor vi ikke lenger får automatisk tilsendt vaksiner, men at vi må selv melde behovet vi har for vaksinering. Det er derfor ekstra viktig at de som ønsker vaksine melder seg på telefon eller mail.

Det er nå åpnet opp for at også aldersgruppen 12 – 15 år skal få vaksine. Øksnes kommune har nå sendt ut infobrev med samtykkeskjema som må fylles ut av BEGGE foreldre og returneres. Det vil bli vaksinering av denne aldersgruppen i uke 41 og 42. Time vil bli tildelt pr.sms.

Vi er også godt i gang med vaksinering av dose 3 til følgende grupper:

  • Organtransplanterte
  • Kreftsyke
  • Alvorlig immunsvikt

Har du ikke mottatt beskjed fra sykehuset eller fastlegen med tilbud om 3 dose, og er usikker på om du skal ha den? Ta kontakt med fastlegen for en avklaring.

Vi gjør oppmerksom at dokumentasjon fra fastlege/spesialisthelsetjenesten må foreligge.

Regjeringen har nå besluttet å tilby en oppfriskningsdose til de eldre aldersgruppene. Øksnes kommune vil starte med aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere i uke 45. Den tredje vaksinedosen kan tidligst gis 6 måneder etter at andre vaksinedose er gitt.

Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

 

Du kan lese om koronasertifikatet på: Koronasertifikat - helsenorge.no.

Dersom du oppdager feil i ditt sertifikat, ta kontakt med legekontoret på telefon
76185100.

Informasjon til personer med fastlege i annen kommune - Hovedportal (oksnes.kommune.no)