Informasjon om vaksinering

Status i Øksnes pr. 29.11.2021 uke 48

Det bli vaksinering på helsesentret onsdag 1.desember, møt opp ved hovedinngangen til legekontoret. 

 

 

Vi ber om at alle som ønsker vaksinen og ikke har fått tildelt time tar kontakt pr. mail til: korona.legekontoret@oksnes.kommune.no. Har det gått mer enn 30 dager siden 1 dose og du ønsker 2 dose tidligere enn 12 uker kan du ta kontakt pr mail. Har du fått time til 2 dose vaksine og allerede har tatt denne, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette slik at vi kan tilby noen andre denne dosen.

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes er ikke lenger i drift slik at vi ber dere benytte mail ved behov for kontakt vedrørende spørsmål rundt vaksinering.

 

Øksnes kommune følger fortsatt de nasjonale prioriteringene.

Er det noen i Prioriteringsgruppe 1 - 11 som ikke har fått time til vaksinering, ta kontakt på mail: korona.legekontoret@oksnes.kommune.no  Dvs. de som fyller 18 år i 2021 eller er eldre, bør nå ha fått tilbud om time for vaksinering 1 dose. Har du ikke mottatt tilbud om time ber vi deg ta kontakt på mail for tilbud om time til første dose. Du kan ha rett til vaksine hvis du bor og oppholder deg over tid i kommunen, selv om du ikke er folkeregistrert i kommunen.

Øksnes kommune vaksinerer for tiden bare med vaksine fra Pfizer/BioNTech.

 

Vi er nå ferdig med vaksinering av aldersgruppen 12 – 15 år. Har du ikke fått tilbud om time, eller har takket nei men ønsker vaksine kan du ta kontakt med legekontoret for å bli satt opp på time på en av vaksinasjonsdagene. Det må foreligge samtykkeskjema som må fylles ut av BEGGE foreldre.

Vi er nå i sluttfasen med vaksinering av dose 3 til følgende grupper:

  • Organtransplanterte
  • Kreftsyke
  • Alvorlig immunsvikt

Har du ikke mottatt beskjed fra sykehuset eller fastlegen med tilbud om 3 dose, og er usikker på om du skal ha den? Ta kontakt med fastlegen for en avklaring.

Vi gjør oppmerksom at dokumentasjon fra fastlege/spesialisthelsetjenesten må foreligge.

Vaksinasjon 16-17 åringer: Vaksinasjon av ungdom født i 2004 og 2005 kan tilbys 2 dose hvis det er gått 8-12 uker etter første dose. Har du ikke fått time til 2 dose ber vi deg ta kontakt med legekontoret.

Vi er nå i gang med å tilby oppfriskningsdose til de over 65 år. Det er sendt ut forespørsel om du ønsker time. Har du ikke fått dette eller ikke har fått svart, tar du kontakt med Øksnes legekontor via tlf eller mail for å bli satt opp på time. Den tredje vaksinedosen kan tidligst gis 6 måneder etter at andre vaksinedose er gitt. 

Er du helsepersonell som har kontakt med pasienter som har økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 kan du nå få tilbud om oppfriskningsdose (3 dose). Ta kontakt med legekontoret pr. telfon eller mail for time.

 

Myndighetene har nå besluttet at også de over 45 år og eldre tilbys oppfriskningsdose. I tillegg skal personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 også tilbys en oppfriskningsdose. Vi ber dere som har medisinske helsetilstander om å ringe legekontoret for å bestille seg time.

Personer med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (prioriteringsgruppe 4) ble prioritert tidlig for grunnvaksinasjon på lik linje med aldersgruppen 65-74 år. Alle i denne gruppen anbefales nå en oppfriskningsdose. Gruppen inkluderer de organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Vi sender ut forespørsel om å melde din interesse for oppfriskningsdose gjennom varsling 24 til de over 45 år. Det vil si at du vil motta en sms hvor du skal svare ja om du er interessert i oppfriskningsdose eller nei om du ikke ønsker tilbud om dette. Når du har svart vil du etter hvert få en sms med tilbud om time til oppfriskningsdose (vi tar hensyn til at det må være 6 mnd mellom 2 og oppfriskningsdosen).

 

Du kan lese om koronasertifikatet på: Koronasertifikat - helsenorge.no.

Dersom du oppdager feil i ditt sertifikat, ta kontakt med legekontoret på telefon
76185100.

Informasjon til personer med fastlege i annen kommune - Hovedportal (oksnes.kommune.no)