Informasjon om vaksinering

Informasjonstelefon for koronavaksinering i Øksnes: 975 86 500
Åpen hverdager mellom kl. 10.00-12.00

Status i Øksnes pr. 12.05.2021 Uke 19:

Dersom det er noen i aldersgruppene over 65 år som bor og oppholder seg i Øksnes, som ikke har fått tilbud om time til vaksinering, kontakt servicetelefonen for koronavaksinering på tlf. 975 86 500.

De fleste i målgruppen over 65 år og personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp* har fått vaksine.

Det jobbes naskonalt og internasjonalt med koronasertifikat. De som har fått vaksinen kan se første utkast her:  Koronasertifikat - helsenorge.no

Kommunen forholder seg til liste fra fastlegene over pasienter med sykdommer/tilstander som av nasjonale myndigheter er definert som medisinske risikogrupper.

Fastlegene samhandler også med spesialisthelsetjenesten vedr. prioritering av personer i målgruppene.
For pasienter med fastlege i annen kommune og med underliggende sykdommer- finner du mer informasjon her:
Informasjon til personer med fastlege i annen kommune - Hovedportal (oksnes.kommune.no)

Vi vaksinerer nå i mai hovedsakelig personer i disse gruppene:

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Mange i disse gruppene har fått vaksine eller time til vaksine. Alle som skal ha 2. dose får nå vaksinen fra Pfizer/BioNTech, også de som fikk 1. dose med Astra Zeneca. Mange av dosene vi får nå går til å gi 2. dose. 108 doser med vaksiner 12.5. og 120 i uke 20.

Øksnes kommune vaksinerer pr.t. kun med vaksine fra Pfizer/BioNTech.

Fra 2. juni øker vi intervallene mellom 1. og 2. dose i tråd med nasjonale anbefalinger.

Gjelder personer i disse prioriteringsgruppene:

8. Alder 55-64 år.

9. Alder 45-54 år, 
 
samt 18-44-åringer

Videre: Vi vet fortsatt ikke hvor mange doser vi får før ca. 1.5 -2 uker før vaksinen ankommer.

Har du spørsmål om vaksinen kan du ringe servicetelefon for koronavaksine på 975 86 500
Åpningstider på telefon er hverdager kl.10.00 -12.00