Vaksinering av 16 og 17- åringer i Øksnes kommune

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet at årskullene 2004 og 2005 skal tilbys Covid-19 vaksine på lik linje med resten av befolkningen.

Øksnes kommune vil tilby vaksinering til de overnevnte årskull torsdag 26.08.21.

Det vil bli vaksinen fra BioNTech / Pfizer (Comirnaty) som tilbys. For informasjon om vaksinen, se 
https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vak sine_biontech-og-pfizer.pdf  


For deg som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Utfylt samtykkeskjema tas med til vaksinasjon. Dersom samtykke ikke foreligger, kan vaksinering ikke gjennomføres. 

Samtykkeskjema (PDF, 71 kB)

Vaksineringen vil foregår i Øksneshallen. Elevene som ber om det, blir satt opp til time. Etter vaksinen er satt må du sitte og vente i 20 min. 
For aldersgruppen 16-17 år er det anbefalt et intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2. Du får ny innkalling til dose 2. 

Alle som kommer til vaksineringen må ha spist, dette for å forebygge umiddelbare ubehag. 

Ungdom født i 2004/2005 som ønsker vaksine men som ikke er tilknyttet skole kan kontakte legekontoret på korona.legekontoret@oksnes.kommune.no