Trygg handel

I den ekstraordinære situasjonen som er oppstått er det først og fremst liv og helse som skal prioriteres. Samtidig vil befolkningen være avhengig av tilgang på det nødvendige for at hverdagen skal gå rundt. For de lokale butikkene er det også viktig å opprettholde en viss omsetning i den grad det lar seg gjøre.

For å legge til rette for trygg handel når det er nødvendig, anbefales følgende: 

Hvem kan handle? 

På generelt grunnlag er det ønskelig å få ned antall smittepunkter. Det betyr at det ikke er ønskelig med handelsaktivitet utover det nødvendige. 

Folkehelseinstituttet har pr. 16. Mars 2020 følgende råd om sosial distansering.  Her fremkommer det bl.a.: 

Hjemmeisolasjon: 

 • De som får påvist eller testes for Covid-19 har ikke anledning til å gå ut. Ei heller i dagligvare eller apotek. 
 • Disse må få andre til å handle for seg. 

 Hjemmekarantene: 

 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder. 
 • Kan ved mangel av alternativer gjennomføre nødvendige ærend på dagligvare og apotek, men sørge for å holde tilstrekkelig avstand (1-2 meter) og unngå kø. 

Øksnes frivilligsentral tilbyr hjelp til å handle for de som sitter i karantene.

Råd til de som må handle: 

 • Vask hendene eller bruk håndsprit før du handler. 
 • Hold god avstand til andre du møter i butikken (helst over 2 meter).
 • Ikke ta deg i ansiktet under handleturen. 
 • Planlegg handlingen i forkant slik at du ikke behøver gå rundt og lete. 
 • Ikke ta på mer enn du må under handleturen. 
 • Benytt netthandelsmuligheter der hvor det er mulig. 

 Råd til butikkene: 

 • Ha håndsprit lett tilgjengelig i butikken. 
 • Ha gode rutiner for desinfisering av viktige flater (kortterminaler, touch-skjermer, dørhåndtak mv.).
 • Prioriter god og hyppig håndhygiene for de ansatte, både i butikk, kontor og på lager. 
 • Informer på nett og sosiale media om hvilke varer dere har – og ikke har – slik at folk slipper lete unødig etter produkter. 
 • Legg til rette for netthandel og hjemkjøring i den grad det er mulig.