Regler for besøk til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund:

Her er gjeldende regler for besøk til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund:

1: Personer som kommer til Øksnes fra røde områder, kan ikke komme inn på institusjonene i  tiden  fra dags dato og til 16.04, etter Regjeringens regler pr i dag.
2: Hver beboer kan kun ha 2 "gjester", altså besøkende, innen denne perioden, dog med en deling på perioden i 2 deler, slik at det kan være 2 besøkende første halvdel og 2 andre besøkende 2.halvdel av perioden. Institusjonene gjør alt de kan for å tilrettelegge for beboernes helse og trivsel. Når regjeringen setter strenge kriterier for å unngå smitte gjennom denne perioden, må alle forholde seg til disse kriteriene.

Vi håper på et godt samarbeid med pårørende for at våre institusjonsbeboere skal få en trygg og trivelig påskehøytid.

Ellen B. Pedersen Smittevernlege i Øksnes