Praktisk informasjon fra enheten Helse

All testing i Øksnes skjer i testbua på nedsiden av Rådhuset, Myre.

Helsestasjonen er stengt torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

Legekontoret tar kun imot akutte henvendelser torsdag og fredag denne uka pga. vaksine, smittesporing og testing.

Ellen B. Pedersen

Smittevernslege i Øksnes