Nytt registrert smittetilfelle - nr. 21

Øksnes kommune fikk i går registrert ett nytt smittetilfelle av Covid 19. Dette er i dag bekreftet med en andre positiv test som har vært nødvendig å gjennomføre.

Tilfellet er importsmitte i forbindelse med reise inn i kommunen. Vedkommende er isolert og smittevernlegen vurdere at det er ingen fare for smittespredning.

Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte.

Eventuelt andre spørsmål kan rettes til undertegnede eller smittevernlege Ellen B. Pedersen.

Myre 30.04.2021

 

Med vennlig hilsen 

Ken Ivan Reinholdtsen
Varaordfører