Nye registrerte smittetilfeller - nr. 18, 19 og 20

Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding fra smittevernlegen at 3 nye personer har testet positivt på Koronavirus (Covid-19) den 24 januar.

Kommunen gjennom varslingssystemet ble først gjort oppmerksom på dette den 27 januar. Således er det ikke rapportert gjennom pressemelding tidligere.

Smittetilfellene er registret som importsmitte. Ut fra opplysninger så var vedkommende personer testet på teststasjon ved innreise/grense. Vedkommende ble videre umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå.

Smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer.

Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte.

 

Eventuelt andre spørsmål kan rettes til ordfører John Danielsen eller smittevernlege Ellen B. Pedersen